Z cest

Zde se nachází několik odkazů z cest po Evropě za krásami naší flóry, zejména zdejších orchidejí.

Ani kulturní a jiné skvosty neunikly mé pozornosti. 

Zvu Vás k nahlédnutí.