Ostatní rostliny

 

Zde je k nahlédnutí několik rostlin z domácí kultury. 

Rostlin pěstovaných ve skleníku , také ve volné půdě.