Led diody ve skleníku.

02.04.2015 17:25
Vtěchto několika řádcích se pokusím sdělit několik mých dílčích poznatků z přisvětlování orchidejí led diodmi.
V současné době je na trhu k dispozici celá řada různých led světel s velmi rozdílnými parametry a velmi rozdílnou cenu. Trvale používám jen samostatné diody o příkonu 1-3W a moduly o příkonu 10 a 20W (na trhu jsou až do 100W) barvy bílé, červené, modré. Podle potřeb konkrétních rostlin a architektury skleníku skládám z těchto ledek nejvhodněší sestavy.
Led diody obecně nevykazují výrazně vyšší ůčinnost než ostatní druhy osvětlení. Jejich ůčinnost je zhruba srovnatelná se standarními typy zářivek. Jejich podstatnou výhodou proti běžným zářivkám je ale lepší směrování vyzářeného světla . Čímž dosahují lepší výsledky než běžné zářivky. Běžné ledky mají vyzařující ůhel 120° , je možné pořídit i vyzařovací ůhel menší. Takového směřování světla není schopen bez značných ztrát dosáhnout žádný reflektor zářivky. Vzhledem k velkému výběru výkonových parametrů ledek je možné volit méně výkonné osvětlení, které umístíme na menší vzdálenost od konkrétních rostlin, čím dochází k menším ztrátám vyzářením světla do okolí, při dostatečném osvělení rostlin. Obecně lze uvést, že největší vliv na efektivitu každého osvětlení má míra směřování vyzářeného světla na rostliny. Ůnik světla do okolí tvoří největší ekonomické ztráty.
Jak je všeobecně známo, spektrální požadavky rostlin jsou sice individuání, odlišné u každého druhu, ale většinou poněkud odlišné od požadavků lidského oka. Většina rostlin požaduje vyšší podíl obou krajů spektra , tedy červené a modré. Z těchto důvodů se vyrábějí speciální zářivky pro rostliny ( typ 77, Flora …), které ale posílením těchto částí spekra ztrácejí ůčinnost proti běžným zářivkám. Což má za následek nejednoznačný přínos těchto speciálních zářivek proti běžným zářivkám. Lepších výsledků tyto speciální zářivky dosahují v kombinaci s běžnými zářivkami.
Podstatný přínos Led diod je právě v těchto pro rostliny významných spektech. Ledky proti zářivkám dosahují lepší ůčinnosti v monochromatickém spektru . Tedy vytvořením v základních parametrech srovnatelného spektra , jako speciální zářivky pro rostliny , nedochází k tak značnému úbytku ůčinnosti.
Formulaci „ v základních parametrech srovnatelné spektrum“ uvádím proto, že nejsem schopen zjistit přesné spektrum jednotlivých světel. Je ale zřejmé že se ledky od zářivek značně liší, proto přesné srovnání ani není možné.
U těchto monochromatických ledek červené, zejména pak modré, je možné dosáhnout podstatného efektu už při velmi nízké spotřebě energie. Zároveň s pozitivním účinkem modrého spektra na rostliny u ledek dochází už při poměrně nízkém příkonu k poškození (spálení ) rostlin. Reakce jednotlivých druhů rostlin , ať už pozitivní zlepšení, tak negativní poškození není stejná. Dobré je u modrých ledek už při hodnotách blížících se 10W/m2 mít se na pozoru (standardní hodnota osvětlení např. u výbojek je 100w/m2).
Modrými ledkami dochází k zlepšení zdravotního stavu, posílení rostlin. Červené podporují kvetení.
Po technické stránce ledky vyžadují napájení stejnosměrným proudem. Napětí a proud je specifické pro každý druh. Důležité je dodržet zejména proudové hodnoty a zajistit dostatečné chlazení. Je možné používat také RGB ledky s regulovatelným spektrem, ale pro vyšší cenu zařízení a nejednožnačný přínos tyto nepoužívám. U kompletních led světel jsou tyto požadavky řešené výrobcem.
Z celkového pohledu ledky zřejmě nikdy zcela nenahradí ostatní typy svítidel. Zejména pak výbojky.
Svými značně odlišnými parametry ale nabízí velký rozsah uplatnění. Především v menších sbírkách rostlin.
Zajímavé výsledky lze dosáhnout s osvětlením výhradně z led diod, ale také v kombinaci s jinými typy svítidel. Právě kombinací různých typů svítidel můžeme využít předností, které jednotlivé typy nabízí.
Např. Ve vitríně, která má základ osvětlení zářivkami je patně nejefektivnější nepoužívat speciální zářivky pro rostliny, ale nahradit je modrými a červenými ledkami společně se zářivkami 8xx .
Vě větších sklenících je stále základem osvětlení vysokotlaká sodíková výbojka. Jak je známo, standartní sodíkové výbojky téměř postrádají modré spektrum , proto výrobci nabízí speciální výbojky pro rostliny s ůdajně rozšířeným spektrem. Znatelný rozdíl je ale zejména v ceně těchto sodíkových výbojek. Kombinací běžné sodíkové výbojky s výkonnou modrou ledkou je možné dosáhnout jistě lepších výsledků za nižší cenu.